Bảng Giá In Ấn Catalogue

IN CATALOGUE GIÁ RẺ, XƯỞNG IN CATALOGUE SỐ LƯỢNG ÍT

#1 BẢNG BÁO GIÁ CATALOGUE - A4 

Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa

Đơn giá/ Cuốn  1 cuốn   10 cuốn   20 cuốn   50 cuốn   100 cuốn   200 cuốn   500 cuốn   1000 cuốn   2000 cuốn   3000 cuốn   5000 cuốn   10000 cuốn       
     
8 trang     120,000       46,000       34,500       24,800       18,800        15,200          6,570       3,950     3,000     2,700      2,450     2,250      
12 trang    130,000       51,000       39,500       29,400       22,800      18,700         7,710       4,500 3,500        3,000   2,700      2,400      
16 trang     140,000       56,000       44,500       34,000       26,800        22,150          9,060        5,750       4,200        4,000        3,600        3,400      
20 trang     150,000       62,000       50,000       38,600       30,800        25,150        11,080        7,000       5,000        4,500        4,000        3,700      
24 trang     160,000       67,000       55,000       42,600       34,400        28,150        13,140        8,100       6,000        5,400        4,900        4,500      
28 trang     170,000       72,000       60,000       46,600       38,000        30,900        15,100        9,200       6,900        6,200        5,600        5,000      
32 trang  180,000       78,000       65,000       51,000       41,700        33,900        17,200      10,500      7,900        7,200        6,500        5,800      
36 trang     190,000       83,000       69,500       55,000       44,700        36,600        19,170      11,500       8,800        7,700        6,900        6,300      
40 trang     200,000       89,000       74,500       59,200       47,700        39,300        21,340      13,000       9,700        8,600        7,800        7,100      
44 trang     210,000       94,000       79,000       62,800       50,800        42,050        23,220      14,150     10,500        9,400        8,500        7,600      
48 trang     220,000     100,000       84,500       67,000       54,300        45,200        25,340      15,150      11,600      10,400        9,400        8,400      
52 trang     230,000     105,000       89,000       70,800       57,200        47,850        27,240      16,000     12,500      11,367      10,420      10,368      
56 trang     230,000     110,000       93,000       74,400       60,000        50,400        29,430      17,150     13,500      12,333      11,440      11,305      
60 trang       240,000      118,800      102,000        78,000        63,600        53,000        32,280       21,300       14,800       13,400        12,460        12,380      
64 trang       240,000      125,820      111,000        81,600        67,200        55,600        34,400       22,300       15,800       14,400        13,480        13,290      
68 trang       250,000      130,820      120,000        85,200        70,800        58,200        36,300       23,650       16,500       15,367        14,500        14,225      
72 trang       250,000      135,820      129,000        88,800        74,400        60,800        38,490       25,020       17,600       16,333        15,520        15,162      
76 trang       260,000      140,820      138,000        92,400        78,000        63,400        41,340       27,470       19,000       17,400        16,540        16,237      
80 trang       260,000      145,820      147,000        96,000        81,600        66,000        43,460       28,470       20,000       18,400        17,560        17,147      
84 trang       270,000      150,820      156,000        99,600        85,200        68,600        45,360       29,820       20,800       19,367        18,580        18,082      
88 trang       270,000      155,820      165,000      103,200        88,800        71,200        47,550       31,190       21,800       20,333        19,600        19,019      
92 trang       280,000      160,820      174,000      106,800        92,400        73,800        50,400       33,640       23,000       21,400        20,620        20,094      
96 trang       280,000      165,820      183,000      110,400        96,000        76,400        52,520       34,640       24,000       22,400        21,640        21,004      
100 trang       290,000      170,820      192,000      114,000        99,600        79,000        54,420       35,990       25,000       23,367        22,660        21,939      
104 trang       290,000      175,820      201,000      117,600      103,200        81,600        56,610       37,360       26,000       24,333        23,680        22,876      
108 trang       300,000      180,820      210,000      121,200      106,800        84,200        59,460       39,810       27,000       25,400        24,700        23,951      
112 trang       300,000      185,820      219,000      124,800      110,400        86,800        61,580       40,810       28,000       26,400        25,720        24,861      
116 trang       310,000      190,820      228,000      128,400      114,000        89,400        63,480       42,160       29,200       27,367        26,740        25,796      
120 trang       310,000      195,820      237,000      132,000      117,600        92,000        65,670       43,530       30,200       28,333        27,760        26,733      
124 trang       320,000      200,820      246,000      135,600      121,200        94,600        68,520       45,980       31,400       29,400        28,780        27,808      
128 trang       320,000      205,820      255,000      139,200      124,800        97,200        70,640       46,980       32,500       30,400        29,800        28,718      
132 trang       330,000      210,820      264,000      142,800      128,400        99,800        72,540       48,330       33,500       31,367        30,820        29,653      
134 trang       330,000      215,820      273,000      146,400      132,000      102,400        74,730       49,700       34,000       32,333        31,840        30,590      
138 trang       340,000      220,820      282,000      150,000      135,600      105,000        77,580       52,150       35,600       33,400        32,860        31,665      
142 trang       340,000      225,820      291,000      153,600      139,200      107,600        79,700       53,150       36,600       34,400        33,880        32,575      
146 trang       350,000      230,820      300,000      157,200      142,800      110,200        81,600       54,500       37,500       35,367        34,900        33,510      
150 trang       350,000      235,820      309,000      160,800      146,400      112,800        83,790       55,870       38,500       36,333        35,920        34,447      
154 trang       360,000      240,820      318,000      164,400      150,000      115,400        86,640       58,320       39,740       37,400        36,940        35,522      
160 trang       360,000      245,820      327,000      168,000      153,600      118,000        88,760       59,320       40,735       38,400        37,960        36,432      
164 trang       370,000      250,820      336,000      171,600      157,200      120,600        90,660       60,670       41,615       39,367        38,980        37,367      
168 trang       370,000      255,820      345,000      175,200      160,800      123,200        92,850       62,040       42,615       40,333        40,000        38,304      
172 trang       380,000      260,820      354,000      178,800      164,400      125,800        95,700       64,490       43,910       41,400        41,020        39,379      
174 trang       380,000      265,820      363,000      182,400      168,000      128,400        97,820       65,490       44,905       42,400       42,040        40,289      
178 trang       390,000      270,820      372,000      186,000      171,600      131,000        99,720       66,840     45,785     43,367        43,060        41,224      
182 trang       390,000      275,820      381,000      189,600      175,200      133,600      101,910     68,210     46,785     44,333        44,080        42,161      
186 trang       400,000      280,820      390,000      193,200      178,800      136,200      104,760      70,660     48,080     45,400        45,100        43,236      
192 trang       400,000      285,820      399,000      196,800      182,400      138,800      106,880       71,660     49,075      46,400        46,120        44,146      
196 trang       410,000      290,820      408,000      200,400      186,000      141,400      108,780    73,010      49,955      47,367        47,140        45,081      
200 trang       410,000      295,820      417,000      204,000      189,600      144,000      110,970     74,380     50,955       48,333        48,160        46,018      

IN BÌA FOLDER CHẤT LƯỢNG TRÊN TOÀN QUỐC

#2 BẢNG BÁO GIÁ Bìa FORDEL GIÁ RẺ : 22 x 31 x 7 cm    |

Giấy: Briston 300gsm    |    In 4 màu 

#BẢNG GIÁ BÌA FOLDER - A4 - 22X31X7 cm
Số lượng  500 cái   1000 cái   2000 Cái   3000 cái   5000 cái 
In 4 màu  6,440/c   4,150/c   3,650/c   3,400/c   2,840/c 
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#3 BẢNG BÁO GIÁ TỜ RƠI A4 ĐÚNG CHUẨN SIZE : 21 x 29.7 cm   |  

Đặc Biệt Hệ Thống Cung cấp tờ rời theo các khổ lỡ theo đúng yêu cầu của Khách Hàng

A5 ( TỜ RỜI) SIZE : 21 x 14,5 cm  - Giá được tính là 50% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A6 ( TỜ RỜI) SIZE : 10 x 14.5 cm - Giá được tính là 25% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A3 ( TỜ RỜI) SIZE : 42 x 29.7 cm Giá được tính là 200% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A2 ( TỜ RỜI) SIZE : 42 x 60 cm Giá được tính là 400 % của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A1 ( TỜ RỜI) SIZE : 84 x 60 cm Giá được tính là 800 % của Size A4 ( Theo Bảng giá)

# BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP.

#BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI
Số lượng  500 Tờ   1000 tờ   2000 tờ   3000 tờ   5000 tờ 
Giấy C100       490,000      550,000      820,000   1,070,000   1,550,000
Giấy C150       600,000      680,000   1,070,000   1,550,000   1,950,000
Giấy C200       860,000   1,150,000   1,780,000   1,950,000   2,950,000
Giấy C300       950,000   1,350,000   2,350,000   2,950,000   4,250,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

IN DECAL CÁC LOẠI GIÁ RẺ - Xem mẫu Tại Đây

IN DECAL GIÁ RẺ chỉ 270k/ lô 1000 tem decal giấy

BẢNG GIÁ GIA CÔNG IN TEM DECAL CÁC LOẠI

BẢNG GIÁ IN TEM DECAL , CÁN MÀNG BÓNG
* DECAL ĐƯỢC IN TRÊN MÁY IN NHANH CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG OFFSET KONICA 6085 (IN ĐƯỢC CÁC KHỔ TỐI ĐA TỚI SIZE 33X120CM )
* SỐ LƯỢNG TỪ 500 NHÃN TRỞ LÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG THÀNH PHẨM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG
SỐ LƯỢNG  200 NHÃN   500 NHÃN   800 NHÃN   1,000 NHÃN   2,000 NHÃN 
5CM2       100,000      140,000      150,000      160,000      200,000
6CM2       120,000      150,000      160,000      180,000      230,000
7CM2       130,000      160,000      180,000      200,000      260,000
8CM2       140,000      180,000      200,000      260,000      390,000
9CM2       150,000      190,000      230,000      280,000      400,000
10CM2       160,000      200,000      240,000      290,000      410,000
15CM2       170,000      210,000      250,000      300,000      420,000
20CM2       180,000      220,000      260,000      310,000      430,000
25CM2       190,000      230,000      270,000      320,000      440,000
30CM2       200,000      240,000      280,000      330,000      450,000
35CM2       210,000      250,000      290,000      340,000      460,000
40CM2       220,000      260,000      300,000      350,000      470,000
45CM2       230,000      270,000      310,000      360,000      480,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

IN DECAL NHỰA GIÁ RẺ chỉ 370k/ lô 1000 tem decal nhựa PVC

BẢNG GIÁ IN TEM DECAL NHỰA TRONG/ ĐỤC SỮA, CÁN MÀNG BÓNG

* DECAL ĐƯỢC IN TRÊN MÁY IN NHANH CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG OFFSET KONICA 6085 (IN ĐƯỢC CÁC KHỔ TỐI ĐA TỚI SIZE 33X120CM )
* SỐ LƯỢNG TỪ 500 NHÃN TRỞ LÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG THÀNH PHẨM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

SỐ LƯỢNG           1,000          1,500          2,000          5,000        10,000
10CM2       280,000      320,000      380,000      660,000   1,030,000
15CM2       350,000      440,000      520,000      920,000   1,450,000
20CM2       390,000      490,000      580,000   1,060,000   1,650,000
25CM2       450,000      550,000      670,000   1,200,000   1,880,000
30CM2       490,000      620,000      740,000   1,350,000   2,120,000
35CM2       540,000      680,000      810,000   1,490,000   2,370,000
40CM2       590,000      750,000      900,000   1,640,000   2,650,000
45CM2       610,000      770,000      930,000   1,710,000   2,800,000
50CM2       640,000      800,000      970,000   1,780,000   2,930,000
60CM2       670,000      830,000   1,000,000   1,850,000   2,980,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#4 BẢNG BÁO GIÁ NGUYÊN LIỆU GIẤY, BAO THƯ, DECAL  

 
LOẠI GIẤY  ĐƠN GIÁ A4 (21,5X32 cm) 
FORT 70 GSM 170
COUCHE 100GSM  230
COUCHE 120GSM 280
COUCHE 150GSM 330
COUCHE 200GSM 430
COUCHE 250GSM 530
COUCHE 300GSM 630
COUCHE 300 GSM - KT 21,5X65 1,400
COUCHE 300 GSM - KT 32,5X47 1,600
GIÁ GIẤY KHÁC FORT/ BRISTON  GIÁ COUCHE + 25% 
KÍCH THƯỚC X 2  GIÁ GIẤY X 2 
DECAL GIẤY 900
DECAL BỂ 7,000
DECAL BỂ 32X43 14,000
DECAL XI BẠC  2,200
DECAL NHỰA TRONG/ SỮA 1,800
GIẤY MỸ THUẬT 4,500
BAO THƯ GÂP SẴN 12X22 500
BAO THƯ GÂP SẴN 16X23 600
BAO THƯ GÂP SẴN 25X34 1,100
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#5 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG KIM CUỐN

BẢNG GIÁ ĐÓNG KIM CUỐN
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 - 5 Cuốn  30,000 Đ/ Lô
6 - 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 - 50 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
51 - 100 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
101 - 200 Cuốn  2500 Đ/Cuốn
201 - 500 Cuốn  2000 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  1000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Cấn gân giữa ruột + 30% giá
* Tổng số trang > 32 + 20% giá
* Tổng số trang > 1000 + 400.000 đ/ lô

#6 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT CUỐN

BẢNG GIÁ ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 - 5 Cuốn  80,000 Đ/ Lô
6 - 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 - 50 Cuốn  6000 Đ/Cuốn
51 - 100 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
101 - 200 Cuốn  4000 Đ/Cuốn
201 - 500 Cuốn  3500 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang
* Tổng số trang > 100 + 20% giá

#7 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG LÒ XO GÁY

BẢNG GIÁ ĐÓNG CUỐN LÒ XO KẼM KHỔ A4
( BÌA 1 VÀ BÌA 4 THÊM MICA TRONG + 3,000Đ/ cuốn - MICA MỜ +4.000Đ/ cuốn)
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 - 5 Cuốn  10,000 Đ/Cuốn
6 - 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 - 50 Cuốn  6000 Đ/Cuốn
51 - 100 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
101 - 200 Cuốn  4000 Đ/Cuốn
201 - 500 Cuốn  3500 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang
* Tổng số trang > 100 + 20% giá

Vì Sao Chọn Chúng Tôi ?

 • Giá Cả Hợp Lý

  Giá cả hợp lý và phù hợp nhất

 • Thời Gian Nhanh Chóng

  Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ

 • Uy Tín

  Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ

 • Chuyên Nghiệp

  Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ

Tại hệ thống 17 xưởng in catalgue, In catalogue nhiều màu sắc trên mặt trước hoặc cả bên trong ruột catalogue, hoặc 4-5 màu hay chỉ 1 màu đen. Để tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả chúng tôi tư vấn bạn nên thiết kế catalogue và in catalogue trên cùng loại giấy in catalogue và in offset 4 màu hoặc in nhanh catalogue trên máy Konnica 6085, konica 3070,…

Bìa ngoài catalogue phủ UV bóngCán màng PE bóng, OPP mờ nhằm tăng sự thu hút và bảo vệ catalogue đẹp, bền và thẩm mỹ hơn.

IN CATALOGUE GIÁ RẺ

Yếu tố thời gian có thật sự quan trọng không, có cần in catalogue gấp trong thời gian ngắn nên chọn sản phẩm in catalogue nhanh. Khi in catalogue nhanh đồng nghĩa chi phí in tăng theo ta nên cân nhắc in catalogue số lượng ít để tiết kiệm chi phí.

Đầy đủ dịch vụ thiết kế catalogue hay chỉ cần in ấn catalogue. Chi phí thiết kế sẽ tăng giảm tuỳ theo độ khó sản phẩm

Số trang catalogue 4-8-12-16-18-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64…200 trang. Với in ấn catalogue thông thường bước nhảy số trang là 4. Hoặc có trang sẽ không có nội dung, ví dụ trang bìa số 2.
Giao hàng tại địa điểm yêu cầu hay nhận hàng tại hệ thống xuongincatalogue.com. Tuỳ theo giá trị đơn hàng chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn giải pháp in ấn catalogue tốt nhất.
Kích thước in catalogue tiêu chuẩn thông thường: A4 (21×29,7cm)A5 (15x20cm)
Tùy chọn giấy in catalogue
Giấy Couche  định lượng 100 – 120 – 150 – 250 – 300gsm (Bề mặt giấy trắng bóng).
Couche matt định lượng 100 – 120 – 150 – 250 – 300gsm (Bền mặt giấy trắng mịn).
Bristol Gloss  định lượng 100 – 120 – 150 – 250 – 300gsm (Bề mặt giấy trắng bóng ít).

Xưởng In catalogue giá rẻ, chất lượng tại xưởng Tp.HCM

In catalogue giá rẻ, chất lượng tại xưởng Tp. HCM là một dịch vụ không thể thiếu cho việc in ấn phẩm dùng để giới thiệu sản phẩm , dịch vụ của doanh nghiệp. Thiết kế catalogue ấn tượng sẽ kích thích khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các bạn. Hãy đầu tư tâm huyết để có 1 cuốn catalogue đẹp mắt, ấn tượng.

Bạn đang phân vân về chất liệu, giá thành, quy cách. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Nhớ nhé “Hoàn toàn miễn phí”.

Chúng tôi đã và đang phục vụ khách hàng in catalogue trên khắp cả nước với tiêu chí “Hãy In Theo Cách Của Bạn” bạn hãy yên tâm trải nghiệm dịch vụ in catalogue giá rẻ của Hệ thống xuongincataloge.com phục vụ tại 17 cơ sở trên toàn quốc.

 • Cán màng PE bóng, OPP mờ, UV…
 • Cán UV gốc nước…
 • ​Đổi bìa C250gsm + thêm tiền giấy |
 • ​Đổi thành bìa C300gsm > +thêm tiền giấy
 • Đóng 2 kim giữa 
 • Đóng sách keo + thêm tiền đóng quyển, Phù hợp giấy định lượng <120-150gsm.
 • Kích thước A4, A5 nằm ngang  (ngang = 29,7cm, cao = 20,7cm) > + thêm tùy theo số lượng
 • UV cục bộ bìaIn nhũ bìa … S.lượng < 200c +thêm | S.lượng <500c +thêm | S.lượng <1.000 +thêm.
 • Gia công ép Nhũ, ép kim + thêm
 • Gia công UV định hình bìa, ruột cataloge
 • Gia công bế thúc nổi bìa
 • Gia công bế bìa có tay gấp
 • Gia công bắn, cắt laser bìa hoặc ruột
 • Gia công may chỉđóng keo gáy catalogue
 • Gia công bồi bìa cứng giấy cartoon
 • Gia công bồi giấy ruột catalogue
 • Gia công đục lỗ lò xo dạng sổ lò xo 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
 • Gia công bo góc catalogue theo yêu cầu
 • Gia công phủ PVC lên bề mặt catalogue
 • Gia công in nhũ lên toàn bộ mặt dựng catalogue
 • Gia công, bế, xẻ rãnh ( phay) cartoon
 • Gia công bìa cứng còng A4, A5, A6 loại 4 còng, 3 còng, 2 còng
 • Bìa cứng + thêm | Thời gian + thêm 2-7ngày
 • Giao hàng + thêm chi phí Grab giao hàng.

Sổ tay bìa da giá rẻ – gia công sổ lò xo số lượng từ 1

Hệ thống xuongincataloge.com Chuyên in sổ tay bìa da giá rẻ, in sổ tay lò xo các loại như: Sổ Tay Bìa CòngSổ Tay Bìa Nhét, Sổ Dán Gáy, Sổ Tay Lò Xo, Sổ Da Lăn Sơn Cạnh, Sổ Bìa Da PU, Bộ Gift Set Sổ Tay, Bìa Menu – Bìa Hồ Sơ, Thiết Kế Sổ Tay, Sổ Tay Bìa Da Khác số lượng và thiết kế theo yêu cầu.✅   Nhận in Sổ tay lò xo bìa giấy cứng 

✅   Nhận in Sổ tay lò xo bìa da số lượng ít từ 10 cái

✅  In Các loại sổ tay bìa da sắc nét giá rẻ.

✅  Gia công Sổ Đóng Keo Gáy May Chỉ tỷ mỉ thẩm mỹ.

✅  Giao hàng đúng hẹn.

Xưởng sản xuất gia công các loại sổ tay bìa da cao cấp tại HCM

Đúng như tên gọi của nó “bìa sổ tay”, luôn được cơ sở sản xuất sổ da của hệ thống chúng tôi đặc biệt chỉnh chu. Sản xuất từ đầu những năm 2000, kinh tế thị trường chưa thực sự khắt khe các loại bìa sổ còng còn ít. Khi sơ khai chỉ có các loại bìa còng a4, bìa sổ còng a4, bìa sổ còng a5.

Tồn tại và phát triển theo dòng thời gian, bìa sổ tay đẹp là nhu cầu tất yếu, các Cơ sở sản xuất sổ bìa da phải đa dạng hóa sản phẩm, nào là bìa còng a4 3cmbìa còng a4 5cmbìa còng a4 nhỏbìa nhẫn a4,… và Bìa nhựa dẻobìa 2 còngbìa còng 5cmbìa còng 7cmbìa còng kokuyo 7cm luôn được khách hàng yêu cầu và đặt hàng sử dụng cho 1 ấn phẩm sổ tay bìa da đẹp.

Ngày nay, các xưởng sản xuất sổ da giá rẻ cung cấp thêm các giải pháp như: bìa nhựa dẻo, bìa còng nhựa, bìa còng plus, bìa còng ống kingjim, bìa còng cua nhựa,… phục vụ cho nhu cầu của phần lớn khách hàng cần đến sự tiện dụng và giá sổ tay bìa da phải chăng cho công việc của mình.

Bìa da, Bìa Giấy bồi, Bìa simili, Bìa Vải, Bìa gỗ, Gia công may bìa, Bìa nhung

Bìa da là loại sổ tay bìa da.  Nó là sổ tay da cao cấp nhất hiện nay, được ưa chuộng bởi tính tiện dụng và hữu ích của nó, không những thế sổ tay bìa da còn thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp cho người dùng. Nói đến sổ tay da, ai cũng luôn khắt khe và đầu tư rất tỉ mỷ về bìa da sổ tay. Nó rất đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như kiểu dáng.

In folder chất lượng cao, 100% khách hàng hài lòng

Sản xuất gia công in Folder toàn quốc tại Xưởng in catalogue

Folder là một ấn phẩm dùng để đựng tài liệu và bìa đựng hồ sơ còn có vai trò rất quan trọng để quảng bá thương hiệu công ty. Nó thể hiện sự chuyên nghiệp, tinh tế và là 1 trong những yếu tố gây ấn tượng với khách hàng, đối tác…Folder hay còn gọi là in bìa kẹp hồ sơ hoặc in bìa kẹp tài liệu.

Chính vì vậy, Bạn cần chú trọng đầu tư in folder một cách chuyên nghiệp, bài bản. Không nên vì tiết kiệm chi phí mà làm một cách thô sơ.

In folder số lượng ít giá rẻ.

Bạn là một công ty, doanh nghiệp nhỏ, nhu cầu sử dụng folder không nhiều, nhưng thường thì nhà in yêu cầu phải trên 500 cái thì mới sản xuất được, như vậy dẫn đến tốn kém chi phí mà hiệu quả lại không cao.

Với phương châm hướng đến khách hàng, chúng tôi đã có giải pháp in ghép bài folder để đáp ứng nhu cầu in folder số lượng ít  của bạn mà vẫn đảm bảo giá thành tốt nhất, giúp bạn tiết kiệm chi phí in folder.

In bao thư số lượng ít tại HCM

Ưu điểm in ấn tại Xưởng in catalogue:

➡ Nhận in số lượng ít từ 100 cái

➡ In sắc nét giá rẻ.

➡ Gia công tỷ mỉ thẩm mỹ.

➡ Giao hàng đúng hẹn.

1. Dịch vụ In bao thư giá rẻ, Xưởng gia công bao thư tp.HCM.

In bao thư giá rẻ là một ấn phẩm quảng cáo, không thể thiếu của doanh nghiệp. Nó gấp phần xây dựng, nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp. Không chỉ đựng tài liệu, thư từ, thông tin để gửi đến các nhân viên, thành viên hoặc khách hàng của tổ chức, doanh nghiệp.

Những chiếc bao thư – bì thư được các xưởng gia công bao thư làm đẹp, còn đựng sự trân trọng và tình cảm mà bạn dành cho các đối tác của mình. Hãy dùng những chiếc bao thư chất lượng để một lần nữa khẳng định sự chuyên nghiệp và thương hiệu của chính bạn.

2. Một số mẫu in bao thư giá rẻ đẹp tham khảo. Tại Đây

In gia công Decal – decal giấy in nhanh kỹ thuật số

Lưu ý :

–  Báo giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

​  –  Miễn phí giao hàng trong phạm vi nội thành TP.Hồ Chí Minh. ship hàng trên toàn quốc.

– Gía in nhãn decal giấy rẻ hơn 10 – 15% so với thị trường, in nhanh, in công nghiệp offset, màu sắc đẹp.

Báo giá in gia công Decal – decal giấy in offset

+ Thiết kế mẫu nhãn decal giấy sáng tạo, đa dạng mẫu theo yêu cầu (thiết kế mẫu miễn phí)

+ In ofset chất lượng đẹp, đồng đều và lớp keo kết dính tốt

+ Máy móc hiện đại, công suất lớn giúp hoàn thành nhanh chóng, phục vụ những đơn hàng gấp, số lượng lớn.

+ Quy trình sản xuất trực tiếp, khép kín từ khâu thiết kế, in ấn, gia công, cắt bế, cán màng thành phẩm

Xưởng in catalogue  Giao hàng tận nơi miễn phí tại TP.HCM

Số lượng in tối thiểu là 1.000 tem nhãn decal

Hình dạng tem decal thông thường gồm hình tròn, hình oval, hình vuông, hình chữ nhật, hình hoa, hình trái tim, hình lục giác,..ngoài ra quý khách có thể chọn những hình dạng của tem khác. In ấn gia công thành phẩm, cán màng bóng, cán màng mờ, cắt, bế demi, rọc mi thành phẩm.

In nhãn decal giá rẻ, giao hàng miễn phí tại TP. HCM, chúng tôi cũng giao hàng về các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh ship hàng trên toàn quốc,….giao hàng nhanh chóng về các tỉnh, từ những chành xe gần nhất.

Thời gian giao hàng: Từ 3 – 5 ngày

Báo giá in gia công Decal – decal giấy in lụa

Báo giá in gia công Decal – decal giấy in typo dữ liệu biến đổi

Báo giá in gia công Decal – decal nhựa PVC

Báo giá in Decal – decal nhựa PVC in nhanh kỹ thuật số

Báo giá in Decal – decal nhựa PVC in offset

Báo giá in Decal – decal nhựa PVC in offset UV

Báo giá in Decal – decal giấy in lụa

Báo giá in Decal – decal giấy in typo dữ liệu biến đổi

Báo giá in Decal – Decal nhựa trong

Báo giá in Decal – decal xi

Báo giá in Decal – decal trượt nước

Báo giá in Decal – decal chuyển nhiệt

Báo giá in Decal – decal 3M các loại

Mẫu Tem Nhãn Đẹp

IN LỊCH TẾT – Bảng Giá Sỉ Lịch Tết

In Lịch Tết Giá Sỉ – Hệ thống 16 xưởng in lịch tết tại HCM. Click xem Bảng giá Sỉ In Lịch Tết 2023 Siêu cạnh tranh.Hãy gọi 08688 00636 – 0982294933 để tư vấn In Lịch Tết 2023 miễn phí.

Lịch Tết 2023 — Năm của những Linh Vật Tài Lộc. Với những hình ảnh chú Linh Vật Tài Lộc sẽ mang lại cho quý khách một năm tài lộc như ý, Thuận buồn xuôi gió.

Mùa lịch Tết 2023 sắp đến nhằm đáp ứng yêu cầu đặt lịch và tặng lịch kịp thời cho khách hàng và đối tác. Công ty In Lch Tết 2023  Hệ thống xuongincataloge.com gửi đến quý khách hàng Bảng báo giá in lịch tết 2023 để đảm bảo tiến độ In Lịch Tết năm 2023.

Năm 2023 có những Mu Lch Tết 2023 đẹp và phong phú với những chú Trâu Vàng tài lộc nhằm góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Công ty quý khách trong năm 2023.

Hin nay Hệ thống xuongincataloge.com đưa ra 2 loi hình in lch năm 2023 đ quý khách la chn:

 1. Gói thiết kế và in ấn, gia công thành phẩm độc quyền cho quý công ty.
 2. Gói in lên nền phôi các mẫu lịch trên Catalogue Lịch Tết 2023: Mẫu Lịch Để Bàn 2023, Mẫu Lịch lò xo 7 tờ, Mẫu Lịch treo tường, lịch nẹp thiếc, Mẫu Lịch Bloc 2023, Lịch lò xo giữa, Lịch Gỗ Cao Cấp, Lịch Phù Điêu, Lịch Gỗ Việt, …

In Lịch Tết – Bng giá Sỉ Lch Bloc Siêu Đi:

B lch bao gm: bìa treo in metalize bế ni 3D, bloc lch, hđng lch, túi giđng lch kèm theo
– Bloc Siêu Cực Đại Đặc Biệt: 38x54cm –>
– Bloc Siêu Cực Đại : 30x40cm –>
– Bloc Cực Đại: 25x35cm –>
– Bloc Siêu Đại : 20x30cm –>
– Bloc Đại Đặc Biệt (bìa treo 34x66cm+ hộp đựng) : Bloc 16x24cm .

Xưởng in catalogue chuyên in lịch để bàn dạng chữ A

In lịch Tết để bàn chữ A – Chọn mẫu theo catalogue lịch tết 2023
– Kích thước: 24x18cm
– Giấy Couche 230 gsm
– In offset 4 màu 2 mặt: 14 tờ
– Túi giấy đựng lịch kèm theo
– Đế Metalize 1.200 gsm
– Ép kim 2 mặt thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

Bng giá Sỉ Lch đ bàn ch M

In lịch tết để bàn chữ M, chọn mẫu theo catalogue lịch tết 2023
– Kích thước: 24x18cm
– Giấy Couche 230 gsm
– In offset 4 màu 2 mặt: 14 tờ
– 52 tuần note in giấy Couche matt 70 gsm
– Túi giấy đựng lịch kèm theo
– Đế Metalize 1.200 gsm
– Ép kim 2 mặt thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

In lịch tết theo yêu cầu tại hệ thống Xưởng in catalogue

In lich tết lò xo 7 tờ – Chọn mẫu theo catalogue lịch tết 2023
– Kích thước: 40x60cm — 35x70cm
– Giấy Couche 210 gsm
– In offset 4 màu 1 mặt: 7 tờ
– Túi giấy / túi nylon quai đỏ đựng lịch kèm theo
– In quảng cáo thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

*Quý khách chn giá in 1 b lch theo tng s lượng sau:

 • In offset 4 màu, 01 ni dung dùng xuyên sut 7 t
  – S lượng > 500 cu> giá: 34.000đ/1 b
  In offset 4 màu, 7 ni dung dùng cho 7 t
  – S lượng >1.000 cu> giá: 34.000đ/1 b
  In kéo la: in 1 màu 1 ni dung xuyên sut 7 t
  – S lượng 100250 cu> giá: 30.500đ/1 b
  – S lượng 300500cu> giá: 29.000đ/1 b

Trên đây là những thông tin chi tiết về dịch tại xuongincataloge.com. Với nhiều năm hoạt động chúng tôi chắc chắn sẽ mang tới cho khách hàng dịch vụ in chất lượng, giá cả phải chăng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

7 LỢI ÍCH VÀNG KHI GIAO DỊCH TẠI Xưởng in catalogue

 1.  Xưởng in catalogue  MỌI SỐ LƯỢNG, kể cả SỐ LƯỢNG ÍT
 2.  Chất lượng catalogue IN CỰC SẮC NÉT, bền màu từ 03 – 05 năm
 3.  Đảm bảo Đặt in catalogue theo yêu cầu với GIÁ RẺ, vì xưởng mình in trực tiếp, không qua trung gian
 4. Được tư vấn, thiết kế các MẪU CATALOGUE MỚI NHẤT
 5. Shop mình phục vụ in ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI ấn phẩm Catalogue.
 6. Giao hàng catalogue tận nơi, SHIP MỌI MIỀN TỔ QUỐC.
 7.  Xưởng in catalogue mình không phải chỉ Sản xuất in ấn sản phẩm, mà còn trao cái CÁI TÂM cho khách hàng

☎ ???????: 0868800636 (đặt hàng ❤ tư vấn trực tiếp ?)

Địa chỉ tại : Số 217-219 Lê Niệm, Quận Tân Phú, TP, HCM

Và hệ thống 16 xưởng trên toàn quốc.