Bảng Giá In Ấn Catalogue

IN CATALOGUE GIÁ RẺ, XƯỞNG IN CATALOGUE SỐ LƯỢNG ÍT

#1 BẢNG BÁO GIÁ CATALOGUE - A4 

Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Giấy: Couche 150gsm    |    In 4 màu - Đóng 2 Kim giữa

Đơn giá/ Cuốn  1 cuốn   10 cuốn   20 cuốn   50 cuốn   100 cuốn   200 cuốn   500 cuốn   1000 cuốn   2000 cuốn   3000 cuốn   5000 cuốn   10000 cuốn       
     
8 trang     120,000       46,000       34,500       24,800       18,800        15,200          6,570       3,950     3,000     2,700      2,450     2,250      
12 trang    130,000       51,000       39,500       29,400       22,800      18,700         7,710       4,500 3,500        3,000   2,700      2,400      
16 trang     140,000       56,000       44,500       34,000       26,800        22,150          9,060        5,750       4,200        4,000        3,600        3,400      
20 trang     150,000       62,000       50,000       38,600       30,800        25,150        11,080        7,000       5,000        4,500        4,000        3,700      
24 trang     160,000       67,000       55,000       42,600       34,400        28,150        13,140        8,100       6,000        5,400        4,900        4,500      
28 trang     170,000       72,000       60,000       46,600       38,000        30,900        15,100        9,200       6,900        6,200        5,600        5,000      
32 trang  180,000       78,000       65,000       51,000       41,700        33,900        17,200      10,500      7,900        7,200        6,500        5,800      
36 trang     190,000       83,000       69,500       55,000       44,700        36,600        19,170      11,500       8,800        7,700        6,900        6,300      
40 trang     200,000       89,000       74,500       59,200       47,700        39,300        21,340      13,000       9,700        8,600        7,800        7,100      
44 trang     210,000       94,000       79,000       62,800       50,800        42,050        23,220      14,150     10,500        9,400        8,500        7,600      
48 trang     220,000     100,000       84,500       67,000       54,300        45,200        25,340      15,150      11,600      10,400        9,400        8,400      
52 trang     230,000     105,000       89,000       70,800       57,200        47,850        27,240      16,000     12,500      11,367      10,420      10,368      
56 trang     230,000     110,000       93,000       74,400       60,000        50,400        29,430      17,150     13,500      12,333      11,440      11,305      
60 trang       240,000      118,800      102,000        78,000        63,600        53,000        32,280       21,300       14,800       13,400        12,460        12,380      
64 trang       240,000      125,820      111,000        81,600        67,200        55,600        34,400       22,300       15,800       14,400        13,480        13,290      
68 trang       250,000      130,820      120,000        85,200        70,800        58,200        36,300       23,650       16,500       15,367        14,500        14,225      
72 trang       250,000      135,820      129,000        88,800        74,400        60,800        38,490       25,020       17,600       16,333        15,520        15,162      
76 trang       260,000      140,820      138,000        92,400        78,000        63,400        41,340       27,470       19,000       17,400        16,540        16,237      
80 trang       260,000      145,820      147,000        96,000        81,600        66,000        43,460       28,470       20,000       18,400        17,560        17,147      
84 trang       270,000      150,820      156,000        99,600        85,200        68,600        45,360       29,820       20,800       19,367        18,580        18,082      
88 trang       270,000      155,820      165,000      103,200        88,800        71,200        47,550       31,190       21,800       20,333        19,600        19,019      
92 trang       280,000      160,820      174,000      106,800        92,400        73,800        50,400       33,640       23,000       21,400        20,620        20,094      
96 trang       280,000      165,820      183,000      110,400        96,000        76,400        52,520       34,640       24,000       22,400        21,640        21,004      
100 trang       290,000      170,820      192,000      114,000        99,600        79,000        54,420       35,990       25,000       23,367        22,660        21,939      
104 trang       290,000      175,820      201,000      117,600      103,200        81,600        56,610       37,360       26,000       24,333        23,680        22,876      
108 trang       300,000      180,820      210,000      121,200      106,800        84,200        59,460       39,810       27,000       25,400        24,700        23,951      
112 trang       300,000      185,820      219,000      124,800      110,400        86,800        61,580       40,810       28,000       26,400        25,720        24,861      
116 trang       310,000      190,820      228,000      128,400      114,000        89,400        63,480       42,160       29,200       27,367        26,740        25,796      
120 trang       310,000      195,820      237,000      132,000      117,600        92,000        65,670       43,530       30,200       28,333        27,760        26,733      
124 trang       320,000      200,820      246,000      135,600      121,200        94,600        68,520       45,980       31,400       29,400        28,780        27,808      
128 trang       320,000      205,820      255,000      139,200      124,800        97,200        70,640       46,980       32,500       30,400        29,800        28,718      
132 trang       330,000      210,820      264,000      142,800      128,400        99,800        72,540       48,330       33,500       31,367        30,820        29,653      
134 trang       330,000      215,820      273,000      146,400      132,000      102,400        74,730       49,700       34,000       32,333        31,840        30,590      
138 trang       340,000      220,820      282,000      150,000      135,600      105,000        77,580       52,150       35,600       33,400        32,860        31,665      
142 trang       340,000      225,820      291,000      153,600      139,200      107,600        79,700       53,150       36,600       34,400        33,880        32,575      
146 trang       350,000      230,820      300,000      157,200      142,800      110,200        81,600       54,500       37,500       35,367        34,900        33,510      
150 trang       350,000      235,820      309,000      160,800      146,400      112,800        83,790       55,870       38,500       36,333        35,920        34,447      
154 trang       360,000      240,820      318,000      164,400      150,000      115,400        86,640       58,320       39,740       37,400        36,940        35,522      
160 trang       360,000      245,820      327,000      168,000      153,600      118,000        88,760       59,320       40,735       38,400        37,960        36,432      
164 trang       370,000      250,820      336,000      171,600      157,200      120,600        90,660       60,670       41,615       39,367        38,980        37,367      
168 trang       370,000      255,820      345,000      175,200      160,800      123,200        92,850       62,040       42,615       40,333        40,000        38,304      
172 trang       380,000      260,820      354,000      178,800      164,400      125,800        95,700       64,490       43,910       41,400        41,020        39,379      
174 trang       380,000      265,820      363,000      182,400      168,000      128,400        97,820       65,490       44,905       42,400       42,040        40,289      
178 trang       390,000      270,820      372,000      186,000      171,600      131,000        99,720       66,840     45,785     43,367        43,060        41,224      
182 trang       390,000      275,820      381,000      189,600      175,200      133,600      101,910     68,210     46,785     44,333        44,080        42,161      
186 trang       400,000      280,820      390,000      193,200      178,800      136,200      104,760      70,660     48,080     45,400        45,100        43,236      
192 trang       400,000      285,820      399,000      196,800      182,400      138,800      106,880       71,660     49,075      46,400        46,120        44,146      
196 trang       410,000      290,820      408,000      200,400      186,000      141,400      108,780    73,010      49,955      47,367        47,140        45,081      
200 trang       410,000      295,820      417,000      204,000      189,600      144,000      110,970     74,380     50,955       48,333        48,160        46,018      

IN BÌA FOLDER CHẤT LƯỢNG TRÊN TOÀN QUỐC

#2 BẢNG BÁO GIÁ Bìa FORDEL GIÁ RẺ : 22 x 31 x 7 cm    |

Giấy: Briston 300gsm    |    In 4 màu 

#BẢNG GIÁ BÌA FOLDER - A4 - 22X31X7 cm
Số lượng  500 cái   1000 cái   2000 Cái   3000 cái   5000 cái 
In 4 màu  6,440/c   4,150/c   3,650/c   3,400/c   2,840/c 
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#3 BẢNG BÁO GIÁ TỜ RƠI A4 ĐÚNG CHUẨN SIZE : 21 x 29.7 cm   |  

Đặc Biệt Hệ Thống Cung cấp tờ rời theo các khổ lỡ theo đúng yêu cầu của Khách Hàng

A5 ( TỜ RỜI) SIZE : 21 x 14,5 cm  - Giá được tính là 50% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A6 ( TỜ RỜI) SIZE : 10 x 14.5 cm - Giá được tính là 25% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A3 ( TỜ RỜI) SIZE : 42 x 29.7 cm Giá được tính là 200% của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A2 ( TỜ RỜI) SIZE : 42 x 60 cm Giá được tính là 400 % của Size A4 ( Theo Bảng giá)

A1 ( TỜ RỜI) SIZE : 84 x 60 cm Giá được tính là 800 % của Size A4 ( Theo Bảng giá)

# BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP.

#BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI
Số lượng  500 Tờ   1000 tờ   2000 tờ   3000 tờ   5000 tờ 
Giấy C100       490,000      550,000      820,000   1,070,000   1,550,000
Giấy C150       600,000      680,000   1,070,000   1,550,000   1,950,000
Giấy C200       860,000   1,150,000   1,780,000   1,950,000   2,950,000
Giấy C300       950,000   1,350,000   2,350,000   2,950,000   4,250,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

IN DECAL CÁC LOẠI GIÁ RẺ - Xem mẫu Tại Đây

IN DECAL GIÁ RẺ chỉ 270k/ lô 1000 tem decal giấy

BẢNG GIÁ GIA CÔNG IN TEM DECAL CÁC LOẠI

BẢNG GIÁ IN TEM DECAL , CÁN MÀNG BÓNG
* DECAL ĐƯỢC IN TRÊN MÁY IN NHANH CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG OFFSET KONICA 6085 (IN ĐƯỢC CÁC KHỔ TỐI ĐA TỚI SIZE 33X120CM )
* SỐ LƯỢNG TỪ 500 NHÃN TRỞ LÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG THÀNH PHẨM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG
SỐ LƯỢNG  200 NHÃN   500 NHÃN   800 NHÃN   1,000 NHÃN   2,000 NHÃN 
5CM2       100,000      140,000      150,000      160,000      200,000
6CM2       120,000      150,000      160,000      180,000      230,000
7CM2       130,000      160,000      180,000      200,000      260,000
8CM2       140,000      180,000      200,000      260,000      390,000
9CM2       150,000      190,000      230,000      280,000      400,000
10CM2       160,000      200,000      240,000      290,000      410,000
15CM2       170,000      210,000      250,000      300,000      420,000
20CM2       180,000      220,000      260,000      310,000      430,000
25CM2       190,000      230,000      270,000      320,000      440,000
30CM2       200,000      240,000      280,000      330,000      450,000
35CM2       210,000      250,000      290,000      340,000      460,000
40CM2       220,000      260,000      300,000      350,000      470,000
45CM2       230,000      270,000      310,000      360,000      480,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

IN DECAL NHỰA GIÁ RẺ chỉ 370k/ lô 1000 tem decal nhựa PVC

BẢNG GIÁ IN TEM DECAL NHỰA TRONG/ ĐỤC SỮA, CÁN MÀNG BÓNG

* DECAL ĐƯỢC IN TRÊN MÁY IN NHANH CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG OFFSET KONICA 6085 (IN ĐƯỢC CÁC KHỔ TỐI ĐA TỚI SIZE 33X120CM )
* SỐ LƯỢNG TỪ 500 NHÃN TRỞ LÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT TRÊN MÁY IN OFFSET CÔNG NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG THÀNH PHẨM HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

SỐ LƯỢNG           1,000          1,500          2,000          5,000        10,000
10CM2       280,000      320,000      380,000      660,000   1,030,000
15CM2       350,000      440,000      520,000      920,000   1,450,000
20CM2       390,000      490,000      580,000   1,060,000   1,650,000
25CM2       450,000      550,000      670,000   1,200,000   1,880,000
30CM2       490,000      620,000      740,000   1,350,000   2,120,000
35CM2       540,000      680,000      810,000   1,490,000   2,370,000
40CM2       590,000      750,000      900,000   1,640,000   2,650,000
45CM2       610,000      770,000      930,000   1,710,000   2,800,000
50CM2       640,000      800,000      970,000   1,780,000   2,930,000
60CM2       670,000      830,000   1,000,000   1,850,000   2,980,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#4 BẢNG BÁO GIÁ NGUYÊN LIỆU GIẤY, BAO THƯ, DECAL  

 
LOẠI GIẤY  ĐƠN GIÁ A4 (21,5X32 cm) 
FORT 70 GSM 170
COUCHE 100GSM  230
COUCHE 120GSM 280
COUCHE 150GSM 330
COUCHE 200GSM 430
COUCHE 250GSM 530
COUCHE 300GSM 630
COUCHE 300 GSM - KT 21,5X65 1,400
COUCHE 300 GSM - KT 32,5X47 1,600
GIÁ GIẤY KHÁC FORT/ BRISTON  GIÁ COUCHE + 25% 
KÍCH THƯỚC X 2  GIÁ GIẤY X 2 
DECAL GIẤY 900
DECAL BỂ 7,000
DECAL BỂ 32X43 14,000
DECAL XI BẠC  2,200
DECAL NHỰA TRONG/ SỮA 1,800
GIẤY MỸ THUẬT 4,500
BAO THƯ GÂP SẴN 12X22 500
BAO THƯ GÂP SẴN 16X23 600
BAO THƯ GÂP SẴN 25X34 1,100
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933

#5 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG KIM CUỐN

BẢNG GIÁ ĐÓNG KIM CUỐN
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 - 5 Cuốn  30,000 Đ/ Lô
6 - 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 - 50 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
51 - 100 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
101 - 200 Cuốn  2500 Đ/Cuốn
201 - 500 Cuốn  2000 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  1000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Cấn gân giữa ruột + 30% giá
* Tổng số trang > 32 + 20% giá
* Tổng số trang > 1000 + 400.000 đ/ lô

#6 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT CUỐN

BẢNG GIÁ ĐÓNG GÁY KEO NHIỆT
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 - 5 Cuốn  80,000 Đ/ Lô
6 - 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 - 50 Cuốn  6000 Đ/Cuốn
51 - 100 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
101 - 200 Cuốn  4000 Đ/Cuốn
201 - 500 Cuốn  3500 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang
* Tổng số trang > 100 + 20% giá

#7 BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SAU IN - ĐÓNG LÒ XO GÁY

BẢNG GIÁ ĐÓNG CUỐN LÒ XO KẼM KHỔ A4
( BÌA 1 VÀ BÌA 4 THÊM MICA TRONG + 3,000Đ/ cuốn - MICA MỜ +4.000Đ/ cuốn)
SỐ CUỐN  ĐƠN GIÁ
1 - 5 Cuốn  10,000 Đ/Cuốn
6 - 10 Cuốn  7000 Đ/Cuốn
11 - 50 Cuốn  6000 Đ/Cuốn
51 - 100 Cuốn  5000 Đ/Cuốn
101 - 200 Cuốn  4000 Đ/Cuốn
201 - 500 Cuốn  3500 Đ/Cuốn
Từ 501 Cuốn  3000 Đ/Cuốn
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
* Giá chỉ áp dụng cho tổng số trang < 100 trang
* Tổng số trang > 100 + 20% giá

Vì Sao Chọn Chúng Tôi ?

 • Giá Cả Hợp Lý

  Giá cả hợp lý và phù hợp nhất

 • Thời Gian Nhanh Chóng

  Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ

 • Uy Tín

  Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ

 • Chuyên Nghiệp

  Đặt niềm tin đúng nơi, đúng địa chỉ