Báo giá in nhanh

#6 BẢNG BÁO GIÁ IN NHANH GIA CÔNG TRÊN GIẤY – DECAL GIẤY.

BẢNG GIÁ IN NHANH GIA CÔNG
TRÊN GIẤY – DECAL GIẤY
* GIÁ CHƯA BAO GỒM GIÂY
SỐ TRANG A4
( KHÔNG TÍNH LŨY TIẾN)
 ĐƠN GIÁ A4 (21,5X32 cm) 
Từ 1 – 10                                                   7,000
11 – 100                                                   4,000
101 – 200                                                   2,200
201 – 300                                                   1,900
301 – 500                                                   1,750
501 – 1000                                                   1,600
1001 – 2000                                                   1,400
2001 – 8000                                                   1,200
8001 – 20,000                                                   1,000
20,001 – 80000                                                      900
80,001 – 200000                                                      850
Từ 200,001                                                      800
IN PROOF                                                 20,000
VỚI SỐ LƯỢNG LỚN LIÊN HỆ 0982294933
zalo
sms